Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Home / Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

program regionalny EFS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

I . „Modernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRIMUS w Brudzowicach warunkiem poprawy świadczonych usług medycznych”.

Beneficjent:

NZOZ PRIMUS Brudzowice, ul. Szkolna 12

Wartość projektu wynosi  1 227 455,66 PLN

Wartość dofinansowania 644 091,95 PLN

II.  „Informatyzacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRIMUS w Brudzowicach warunkiem poprawy jakości świadczonych usług medycznych i sprawności zarządzania placówką”.

Beneficjent:

NZOZ PRIMUS Brudzowice, ul. Szkolna 12

Wartość projektu wynosi  117 758,30 PLN

Wartość dofinansowania 77 122,03 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl