Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita

ZAPRASZAMY

na bezpłatny program zdrowotny w ramach „ Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pt.:

„Program  badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania  raka jelita grubego”

Wszystkie osoby w wieku:

  • 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego
  • 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC  lub FAP (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością). W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat.

Przesiewowe badania kolonoskopowe  przeprowadzone będą w naszym zakładzie nieodpłatnie

Program ten finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia

Wszelkie informacje odnośnie terminów i zasad realizacji badań należy uzgadniać w rejestracji Centrum Medycznego Primus lub telefonicznie: (32) 67 41 227 ; (32) 67 42 912 wew. 129

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.