ORGANIZACJA PRACY C.M. PRIMUS W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

ORGANIZACJA PRACY C.M. PRIMUS W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Szanowni Pacjenci

C.M Primus informuje, że po ponad miesięcznym okresie zawieszenia działalności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w związku z epidemią Covid-19, podejmujemy działania, aby rozpocząć przyjmowanie Pacjentów w kontakcie bezpośrednim (w niektórych przypadkach) oraz udzielania teleporad przez naszych lekarzy w poradniach specjalistycznych.

Proces uruchomienia wizyt bezpośrednich Pacjentów musi odbywać się w sposób bezpieczny dla wszystkich. Dlatego prosimy o zapoznanie się z procedurą obowiązującą w naszej placówce. Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.

Procedura dla Pacjentów:

 1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
 2. Każdy osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 37,2°C wykluczy możliwość odbycia wizyty.
 3. Każdy Pacjent zobligowany jest do wypełnienia „Karty wywiadu z pacjentem” związanej z Covid-19.
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy (maseczkę można mieć swoją lub można zakupić np. w aptece przy wjeździe na posesję).
 5. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie.
 6. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
 7. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej mogą w budynku znajdować się 2 osoby – jedna osoba w gabinecie lekarskim, jedna osoba oczekująca na wizytę pod gabinetem.
 8. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

Pozostałe informacje dla Pacjentów:

 1. Poradnia lekarza POZ nadal udziela teleporad. Po konsultacji telefonicznej, w koniecznych sytuacjach lekarz może zakwalifikować Pacjenta do wizyty bezpośredniej.
  Wykonujemy również szczepienia dzieci po umówieniu telefonicznym.
 2. Zakład Rehabilitacji świadczy usługi wg obowiązujących procedur.
 3. Gabinet stomatologiczny nadal pozostaje zamknięty. Przewidywany czas otwarcia gabinetu stomatologicznego to 1 czerwiec.
 4. Diagnostyka obrazowa w zakresie RM i TK czynna jak dotychczas (pacjenci umawiani są wg obowiązujących procedur).
 5. Zabiegi operacyjne w ramach Oddziałów Chirurgii Jednego Dnia wykonywane są z pewnymi ograniczeniami (pacjenci umawiani są wg obowiązujących procedur).
 6. Punkt pobrań od 11.05 czynny wg poniższych zasad:
 7. Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.6.40 do 11.30
 • Na badanie należy umówić się telefonicznie 32/6972912 w.102 lub 122, ilość miejsc jest ograniczona
 • Zapewniamy wykonanie badań pacjentom: do zabiegów operacyjnych, ze skierowaniem od lekarza POZ C.M. Primus, ze skierowaniem od lekarza AOS C.M. Primus
 • Pozostali pacjenci będą zapisywani w miarę wolnych miejsc
 • Bardzo prosimy, aby badania od lekarzy specjalistów wykonywać nie wcześniej niż tydzień przed zaplanowaną wizytą
 • Powyższe ograniczenia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną i czasem niezbędnym na wykonanie czynności sanitarno-higienicznych

Zespół C.M.Primus