Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od 1 października 2017 roku, nasze centrum medyczne nadal będzie pełnić usługi nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Od godziny 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, ubezpieczeni pacjenci będą mogli skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w dowolnym punkcie medycznym, który ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne.

Zwracamy również szczególną uwagę na różnicę między nocnym dyżurem (który pełnimy), a pogotowiem:

  • pogotowie zostaje wzywane jedynie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia,
  • nocna oraz świąteczna opieka jest wzywana w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, który nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia.