Zespół cieśni nadgarstka

Nawigacja po treści:

DEKOMPRESJE  NERWÓW  OBWODOWYCH

Do góry ↑
(ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA, ZESPÓŁ ROWKA  NERWU ŁOKCIOWEGO, ZESPÓŁ  KANAŁU GUYONA)

NA CZYM POLEGA?

Nerwy obwodowe mogą ulegać przewlekłemu uciskowi w określonych lokalizacjach anatomicznych. Mówimy wtedy o tzw. zespołach uciskowych nerwów obwodowych. Taki przewlekły ucisk nerwu obwodowego prowadzi do postępującego zaburzenia jego funkcji czuciowej i ruchowej.

Odbarczenie operacyjne nerwu obwodowego (np. nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, nerwu łokciowego w jego rowku lub kanale Guyona) polega na uwolnieniu nerwu ze struktur anatomicznych prowadzących do jego ucisku.

CZEMU SŁUŻY?

Uwolnienie nerwu obwodowego ma za zadanie umożliwić regeneracje nerwu obwodowego i jego powrót do prawidłowej funkcji.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Wskazaniem do wykonania operacji jest postępujące zaburzenie funkcji nerwu obwodowego potwierdzone badaniem przedmiotowym i badaniem przewodzenia nerwowego określonego nerwu obwodowego.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, rodzaju patologii i wynosi od 20 minut do 1 godziny.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Uwolnienie nerwu obwodowego jest operacją planową. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

W naszym zakładzie opieki zdrowotnej wykonujemy również inne zabiegi na kończynie górnej, są to wymienione poniżej:

ŁOKIEĆ  TENISISTY

Do góry ↑

NA CZYM POLEGA?

Tzw. łokieć tenisisty jest elementem zespołu bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego. Wynika ze zmian zwyrodnieniowo-zmęczeniowych przyczepu ścięgien mięśni odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka.

Najczęściej wykonywany zabieg operacyjny polega na wydłużeniu ścięgna, oczyszczeniu okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej z tkanek zapalnych i ograniczonej resekcji nadkłykcia.

CZEMU SŁUŻY?

Zabieg operacyjny służy zmniejszeniu dolegliwości bólowych. Należy pamiętać, że operacja jest tylko elementem kompleksowego leczenia, które obejmuje odciążenie operowanej kończyny i rehabilitację.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Wskazaniem do operacji są dolegliwości bólowe utrzymujące się pomimo stosowanego długotrwale leczenia zachowawczego.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, rodzaju patologii i wynosi od 45 minut do 1 godziny.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

WYCIĘCIE ZMIAN GUZOWATYCH Z KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH

Do góry ↑

NA CZYM POLEGA?

Operacja polega na usunięciu tkanek guzowatych potencjalnie o charakterze nowotworowym.

CZEMU SŁUŻY?

Usunięciu zmiany chorobowej i poddaniu jej diagnostyce histopatologicznej.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Wskazaniem jest konieczność wykonania diagnostyki histopatologicznej. W niektórych przypadkach obecność zmiany guzowatej prowadzi do ucisku tkanek otaczających i do zaburzenia ich funkcji.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, rodzaju patologii, wielkości guza i wynosi od 45 minut do 1,5 godziny.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

OPERACYJNE  LECZENIE  ZAPALENIA  POCHEWEK ŚCIĘGNISTYCH  ZGINACZY  (PALCE  STRZELAJĄCE)

Do góry ↑

NA CZYM POLEGA?

Tzw. palec strzelający lub zatrzaskujący polega na zapalnym pogrubieniu ścięgna zginacza i jego konflikcie z tkankami otaczającymi podczas ruchu palca.

Operacja polega na uwolnieniu ścięgna poprzez przecięcie wzdłużne jego pochewki.

CZEMU SŁUŻY?

Operacja służy uzyskaniu prawidłowej funkcji palca i zmniejszeniu dolegliwości bólowych.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Wskazaniem jest utrwalone zatrzaskiwanie palca podczas jego ruchów.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego wynosi około 20-30 minut.

PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

OPERACYJNE  LECZENIE  CHOROBY  DUPUYTRENA

Do góry ↑

NA CZYM POLEGA?

Choroba wynika z postępującego zbliznowacenia rozcięgna dłoniowego. Wraz z postępującą patologią dochodzi do przykurczu palców ręki. Wcześnie wykonane leczenie operacyjne prowadzi do uniknięcia utrwalonej dysfunkcji palców.

Zabieg operacyjny polega na częściowym usunięciu patologicznie zmienionego rozcięgna dłoniowego z jednoczesną redresją przykurczów palców.

CZEMU SŁUŻY?

Poprawa funkcji ręki, uniknięcie trwałych zniekształceń.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest postępujący przykurcz zgięciowy, zwłaszcza palców IV i V, który stopniowo zwiększa upośledzenie funkcji ręki.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, stopnia patologii, wynosi od 45 minut do 1 godziny.

PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

UWOLNIENIA  ŚCIĘGIEN  (TENOLIZA)

Do góry ↑

NA CZYM POLEGA?

Zabieg operacyjny polega na uwolnieniu ścięgna ze zrostów pozapalnych lub pourazowych.

CZEMU SŁUŻY?

Operacja służy uzyskaniu prawidłowej funkcji ścięgna.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Zaburzenie funkcji ścięgna wynikające ze zrostów pozapalnych lub pourazowych.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego wynosi od 30 minut do 1 godziny.

PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

Drukuj Drukuj
Do góry ↑