Artroskopia stawu kolanowego

Nawigacja po treści:

ARTROSKOPIA  STAWU  KOLANOWEGO (DIAGNOSTYCZNA / LECZNICZA)

Do góry ↑
 

NA  CZYM  POLEGA ARTROSKOPIA  STAWU  KOLANOWEGO?

Artroskopia stawu kolanowego jest mało-inwazyjną metodą operacyjną, polegającą na wziernikowaniu stawu kolanowego za pomocą tzw. artroskopu. Zabieg operacyjny wykonuje się z kilku (najczęściej dwóch) dostępów o długości około 0,5 cm. Metoda ta umożliwia dokładną ocenę wszystkich struktur wewnętrznych stawu kolanowego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi operacyjnych podczas artroskopii jest możliwe wykonanie określonych procedur leczniczych (np. meniscektomia, szycie łąkotek, chondrektomia, mikrofrakturacja itd.).

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu. Rodzaj znieczulenia zależy od rodzaju i rozległości operacji oraz od wspólnego uzgodnienie między pacjentem, a anestezjologiem.

CZEMU SŁUŻY?

Artroskopia dzięki możliwości oceny struktur stawowych (chrząstki stawowej, błony maziowej, więzadeł, łąkotek i innych), pozwala sprecyzować rozpoznanie i ustalić właściwe postępowanie lecznicze. Ponadto, artroskopia umożliwia jednocześnie przeprowadzenie wewnątrzstawowych zabiegów terapeutycznych.

Dzięki małoinwazyjnej metodzie leczenia uszkodzeń wewnątrzstawowych chory unika długotrwałego pobytu szpitalnego a powrót stawu kolanowego do pełnej funkcji jest szybszy. Uniknięcie rozległego dostępu operacyjnego prowadzi do ograniczenia powikłań pooperacyjnych.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Artroskopia stawu kolanowego jest obecnie coraz częściej stosowanym zabiegiem operacyjnym. W ostatnich latach znacznie rozszerzono wskazania do tego rodzaju operacji. Wskazaniami do wykonania zabiegu są uszkodzenia urazowe kolana (uszkodzenia łąkotek, więzadeł, niestabilności i inne), zmiany zwyrodnieniowe, obecność ciał wolnych w stawie.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od rodzaju patologii i wynosi od 45 minut do 1 godziny.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

ARTROSKOPOWE SZYCIE ŁĄKOTEK STAWU KOLANOWEGO (Z IMPLANTEM)

Do góry ↑
 

NA CZYM POLEGA?

W trakcie artroskopii stawu kolanowego można wykonać naprawę uszkodzonej łąkotki. Rodzaj wybranej techniki zależy od typu i rozległości uszkodzenia. Naprawa może być wykonana przy pomocy tradycyjnych nici lub specjalnego implantu zespalającego.

CZEMU SŁUŻY?

Operacja służy odtworzeniu prawidłowej łąkotki i przez to uniknięciu wtórnych zmian zwyrodnieniowych stawu.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA?

Wskazaniem są uszkodzenia urazowe łąkotki. Należy pamiętać, że choć zeszycie łąkotki jest korzystniejsze to jednak nie każde jej uszkodzenie kwalifikuje się do naprawy. Uszkodzenia nie gwarantujące zrostu zeszytej łąkotki wymagają jej resekcji.

CZAS TRWANIA ZABIEGU

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, stopnia patologii, wynosi od 45 minut do 1 godziny.

PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych.

Drukuj Drukuj
Do góry ↑